OFFENTLIG FÖRSVARARE

behöver du en advokat som försvarar dig?

Om Du är misstänkt för ett brott kan domstolen utse en offentlig försvarare åt Dig. 
Det är vanligen en advokat som förordnas till offentlig försvarare.

Vem kan få en offentlig försvarare? 

Offentlig försvarare kallas i vardagligt tal försvarsadvokat. Normalt utses inte en offentlig försvarare om brottet är sådant att straffet brukar bli böter, till exempel vid trafikmål. Vid dessa mindre allvarliga brott kan Du få offentlig försvarare bara om det finns särskilda skäl för det. Det är domstolen som gör den bedömningen.

Om Du har blivit misstänkt för ett brott, och om det finns behov av det kommer Du att tilldelas en offentlig försvarare. Om Du misstänks för ett allvarligt brott kommer Du automatiskt att få en offentlig försvarare, men även om brottet inte är så allvarligt kan Du få en offentlig försvarare. Så kan det t.ex. vara om Du är under 18 år.

Vem betalar för en offentlig försvarare? 

Staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Om du frikänns behöver Du inte betala tillbaka något till staten. Om Du döms för brottet blir Du, beroende på din inkomst, vanligen skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader. En misstänkt har alltid rätt att biträdas av en advokat som man själv utser, även vid polisförhör. För en sådan privat försvarare är det Du själv som betalar kostnaden.

Vad gör en offentlig försvarare? 

En försvarares uppgift är att med ”nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”. Det betyder i praktiken att försvararen står vid din sida under polisens och åklagarens förundersökning, och ser till att alla viktiga fakta kommer fram i ärendet, och att polisen utreder alla spår. Du har alltid rätt att träffa din offentliga försvarare, även om Du är anhållen eller häktad. Försvararen för fram Din inställning till det som polisen och åklagaren misstänker Dig för och står vid Din sida tills hela processen är slut. Det innebär att försvararen, förutom att företräda Dig under polisens och åklagarens förundersökning (när Du är kallad till polisförhör med med mera), även för fram din sak under en domstolsförhandling i tingsrätten. Om målet överklagas till hovrätten från tingsrätten så företräder den offentlige försvararen Dig även där. 

OFFENTLIG FÖRSVARARE – BEGÄR – ADVOKAT MATS CEDERQVIST 

Alla har rätt till en rättvis rättegång och en rättssäker förundersökning. Har Du blivit misstänkt för brott är mitt enda uppdrag att tillvarata Dina intressen och se till att Du får en rättssäker prövning och får lämna Din förklaring och även Din sida av saken belyst, det finns alltid minst två sidor och det är ofta avgörande att även den misstänktes bild kommer fram.

I Sverige krävs det inte speciellt stark misstanke för att en person ska bli anhållen eller häktad. En naturlig reaktion kan vara att ”säga vad som helst” bara för att komma därifrån – i dessa utsatta lägen är det avgörande att Du har en trygg person att luta Dig emot och rådfråga. Är Du kallad till polisförhör? Ring Mats Cederqvist först och prata igenom vad som har hänt.

– Meddela polisen att Du vill ha Mats Cederqvist som Din offentliga försvarare –

Läs mer om Mats Cederqvist här läs mer om på domstolsverkets hemsida här.

offentlig försvarare försvarsadvokat