ÖVRIGT

Allmänna villkor

Vid anlitande av Advokatbyrån Mats Cederqvist AB gäller de avtalsvillkor som framgår nedan.

Vi bekräftar alla uppdrag med uppdragsbekräftelse där uppdragets omfattning, pris och villkor anges. Advokatbyrån åtar sig att vid varje tillfälle följa Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

Advokatbyrån debiterar aldrig för arbete innan klienten informerats om att ett uppdrag påbörjats. För fullständiga villkor, läs nedan.

 

God ADVOKATSED

Advokatbyrån kommer alltid att följa Advokatsamfundets regler om god advokatsed. God advokatsed innefattar de tre kärnvärdena, lojalitet, oberoende och tystnadsplikt.

Lojaliteten innebär att vi alltid kommer sätta Dig i främsta rummet – en advokat står upp för sin klient även när det blåser.

Oberoende innebär att vi inte ska ha några intressekonflikter i förhållande till Ditt ärende. Vi ska inte ha egna intressen i saken eller företräda någon annan som kan ha liknande eller motstående intressen.

Tystnadsplikten innebär att Du alltid ska känna Dig trygg med att Dina uppgifter aldrig kommer att spridas mot Din vilja.

FINANSIERING AV UPPDRAG

Som klient är Du alltid betalningsansvarig för uppdraget men det finns ofta hjälp att få med betalningen, se nedan. Vi går alltid från början igenom hur finansieringen ska gå till i Ditt ärende så att Du kan känna Dig trygg och säker hur det kommer gå till.

Brottmål
I brottmål är det i princip alltid staten som ansvarar för betalningen till advokaten i första hand, detta gäller både för försvarsadvokater och för målsägandebiträden och särskilda företrädare. Är Du misstänkt för brott och sedan även blir dömd kan domstolen ibland bedöma att Du ska betala tillbaka en del av kostnaden till staten, detta beror framförallt på Dina ekonomiska möjligheter att återbetala kostnaden.

Tvister – mål om pengar – civilmål I så kallade civilmål – det vill säga mål mellan privatpersoner eller företag eller till exempel försäkringsbolag som genomförs i domstol finns det huvudsakligen tre olika finansieringslösningar.

Rättsskydd – Finns i hemförsäkringen eller bilförsäkringen och hjälper till med Dina egna kostnader med ca 60-80 % beroende på försäkringsbolag och den aktuella taxan i ärendet. Rättsskydd har alltid ett maxbelopp ofta mellan 200 000 kr och 400 000 kr. Rättsskyddet kan ofta även betala för motpartens ombudskostnader om Du förlorar målet och maxbeloppet inte är uppnått.

Rättshjälp – Erhålls genom staten för Dig som saknar rättsskydd och har lägre inkomster. Staten bestämmer då din självrisk som kan variera mellan någon enstaka procent upp till 40 % av advokatkostnaden. Rättshjälp ges generellt maximalt om 100 timmar vilket brukar räcka om man hushåller med timmarna. Rättshjälp betalar aldrig motpartens kostnader om målet förloras men betalar de egna kostnaderna om parterna kommer överens längst vägen.

Motparten – Vinner Du målet helt eller i vart fall till största delen dömer domstolen motparten att betala för Dina advokatkostnader. Då behöver Du inte betala något alls utan endast i de undantagsfall då motparten helt saknar pengar – men då kan rättsskyddet eller rättshjälpen hjälpa till.

GDPR - Dataskyddsförordningen

Advokatbyrån Mats Cederqvist åtar sig att följa den Europeiska dataskyddsförordningen, och behandla uppgifter i enlighet med förordningen. Har Du några frågor kring detta är Du välkommen att höra av Dig. Advokatbyråns kompletta policy finner du här:

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Advokatsamfundet erbjuder sedan 2017 en möjlighet att låta pröva advokaters kostnadsräkningar på begäran från klient. Läs mer om hur detta fungerar på Advokatsamfundets hemsida. Advokatbyrån Mats Cederqvist åtar sig att följa de utslag som nämnden fattar.