MEDARBETARE & OM BYRÅN

Advokat Mats Cederqvist

Advokat Mats Cederqvist

Advokat Mats Cederqvist är utbildad vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, genom juristexamen men även inom företagsekonomi och grundare av byrån som bär hans namn.

Utbildning & Erfarenhet

 • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
 • Grundare Advokatbyrån Mats Cederqvist
 • Advokat/biträdande jurist vid advokatbyrå 2014-2018
 • Juris kandidatexamen, fördjupning inom bland annat skadeståndsrätt och ekonomisk familjerätt
 • Företagsekonomi A & B
 • Advokatsamfundets utbildning för försvarsadvokater
 • Advokatsamfundets utbildning för målsägandebiträden
 • Fördjupningsutbildning avseende civilprocessuella preklusionsregler
 • Fördjupningsutbildning avseende bestämmande av påföljd och straffmätning
 • Fördjupningsutbildning avseende bevisning och förhör i tvistemål
 • Fördjupningsutbildning avseende effektivare processföring med f.d. justitierådet Mari Heidenborg
 • Fördjupningsutbildning avseende skadeståndsprocess med professor Mårten Schultz
 • Fördjupningsutbildning avseende fel i fastighet
 • Fördjupningsutbildning praktisk processrätt
 • Fördjupningsutbildning avseende brottsbegreppet med docenten Jack Ågren
 • Fördjupningsutbildning avseende påföljdsbestämmande med docenten Jack Ågren
 •  Fördjupningsutbildning effektivare processföring.
 • Fördjupningsutbildning, försvarare i grova brott.

OM Advokatbyrån mats cederqvist

"... att vi har gjort allt för klientens sak"

IdÉ & Värdegrund

Tankarna kring Advokatbyrån Mats Cederqvist grundades för många år sedan men blev till verklighet 2018. Efter att ha arbetat både som biträdande jurist i flera år och därefter som advokat vid advokatbyrå blev det tillslut allt för uppenbart att det var dags att bli egen. Verksamheten bygger på tre grundläggande inställningar om hur verksamheten ska bedrivas.

1. Kan jag hjälpa kunden & klienten? Detta, det kanske viktigaste beslut som en advokat tar är också det allra första. För mig är svaret på den frågan – Ja, enbart om jag bedömer att jag kan hjälpa denna klient och vi båda är överens om förväntningarna på ärendet.

2. Acceptera ombudsrollens begränsningar och våga ta hjälp. För att uppnå målet – det vill säga att varje klient ska få så stor framgång som möjligt – är det avgörande att som advokat förstå sina begränsningar som ombud och ta in den hjälp som behövs. Denna hjälp kan vara att ta in ett utlåtande från en professor i processrätt eller skadeståndsrätt – eftersom deras ord alltid väger tyngre än ett ombuds. Det kan även vara fråga om att kunna hitta lämpliga sakkunniga läkare som kan uttala sig i t.ex. medicinska frågor. Detta är enligt mig ofta en avgörande faktor för framgång i målet.

3. Ärlighet varar längst. För mig är det grundläggande att alltid föra en tydlig och ärlig dialog med klienten. Många mål, både brottmål och tvistemål, kan vara svåra att vinna och då är det för mig avgörande att klienten alltid vet hur processläget ser ut och vilka risker och möjligheter som finns för att därefter tillsammans med mig kunna fatta övervägda och genomtänkta beslut.

Verksamheten bygger på dessa tre grundstenar och målsättningen är att varje klient efter ett avslutat uppdrag ska känna att vi har gjort allt för klientens sak, att vi har tagit in den eventuella expertis som behövdes i ärendet samt att klienten har varit medveten om de möjligheter och risker som funnits i ärendet och att vi kontinuerligt har fattat besluten därefter.

Välkommen till Advokatbyrån Mats Cederqvist.

Advokatbyrån Mats Cederqvist fokus på skadestånd Advokatbyrån Mats Cederqvist fokus på skadestånd Advokatbyrån Mats Cederqvist fokus på skadestånd